CLASS RESULTS

Image 01

 

CLASS 1B LAURIE WHITTOME 28.675 / 184.88KPH

 

CLASS 1D DARREN BOOTH 30.538 / 176.39KPH

 

CLASS 1E SAMUEL YOUNG 23.109 / 238.33KPH

 

CLASS 2D ANDREW NUSKE 27.892 / 168.05KPH

 

CLASS 2E MARK SGARAVIZZI 22.838 / 240.27KPH

 

CLASS 3D EDWARD LANGDON 22.722 / 245.53KPH

 

CLASS 3E DAVID MITCHELL 21.471 / 260.62KPH

 

CLASS 4D STEVEN PARASHIS 21.863 / 254.32KPH

 

CLASS 4E KEIR WILSON 17.484 / 312.03 KPH

 

CLASS 5D JIM FOLLAN 27.625 / 185.78KPH

 

CLASS 5E DANIEL MUNRO 19.924 / 273.41KPH

 

CLASS SVB JOEL BULL 30.130 / 178.66KPH

 

CLASS SVC ROBERT MITCHELL 26.501 / 197.18KPH

 

CLASS SVD ANTHONY BURKE 23.250 / 259.03KPH

 

CLASS SVE JOHNNY K 20.494 / 268.47KPH

 

CLASS SVPSE TRISTIAN TRICCAS 19.377 / 302.77 KPH

 

FASTEST RWD

TRISTAN TRICCAS SVPSE 19.377

FASTEST FWD

ANTHONY BURKE SVD 23.250

FASTEST 4WD

KEIR WILSON 4E 17.484

FASTEST ROTARY

EDWARD LANGDON 3D 22.722

FASTEST 4 NATURALLY ASPIRATED

JIM FOLLAN 5D 27.625

FASTEST 4 FORCED INDUCTION

ANTHONY BURKE SVD 23.250

FASTEST 6 NATURALLY ASPIRATED

ANDREW NUSKE 2D 27.892

FASTEST 6 FORCED INDUCTION

KEIR WILSON 4E 17.484

FASTEST 8 NATURALLY ASPIRATED

TRISTAN TRICCAS SVPSE 19.377

FASTEST 8 FORCED INDUCTION

JOHNNY K SVE 20.494

2013 PODIUM

1ST PLACE

KEIR WILSON 17.484 / 312.03 KPH

 

2ND PLACE

TRISTIAN TRICCAS 19.377 / 302.77 KPH

 

3RD PLACE

DANIEL MUNRO 19.924 / 273.41 KPH

 

1ST PLACE FEMALE

KAREN WILSON 24.385 / 226.62 KPH

 

Congratulations